Algemene Voorwaarden

Van toepassing op alle diensten en producten.

Algemene Voorwaarden Protocol Meldplicht Datalekken

Toelichting Downloads

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hierin zijn de voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op mijn diensten en producten. De laatste versie is op 1 september 2019 opgesteld.

PROTOCOL MELDPLICHT DATALEKKEN

Omdat ik de data die ik gebruik om mijn diensten aan te bieden wil beschermen, houd ik mij aan dit protocol. Ondanks grote inspanning om datalekken te voorkomen, beschrijft dit document hoe omgegaan wordt met datalekken als deze onverhoopt voorkomen. De laatste versie is op 1 september 2019 opgesteld.